Dokumenty školy

Vnitřní řád školy

Školní řád základní školy 1.9.2015

Řád školní družiny při ZŠ Kovanice

Směrnice o stanovení výše úplaty ŠD

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Člověk a jeho svět

Matematika a její aplikace

Jazyk a jazyková komunikace