Rozvrhy hodin pro školní rok 2020/2021

1.ročník

1

2

3

4

5

Pondělí

ČJ

M

ČJ

TV

HV

Úterý

M

ČJ

PRV

1 týden PČ

2.týden VV

VV

Středa

ČJ

M

ČJ

ČJ

Čtvrtek

M

ČJ

ČJ

TV

Pátek

ČJ

M

ČJ

PRV

3.ročník

1

2

3

4

5

Pondělí

ČJ

M

čtení

TV

HV

Úterý

M

ČJ

PRV

1 týden PČ

2.týden VV

VV

Středa

ČJ

M

AJ

AJ

PRV

Čtvrtek

M

ČJ

AJ

TV

Pátek

ČJčtení

M

ČJ

PRV

4.ročník

1

2

3

4

5

6

Pondělí

ČJ

M

TV

HV

Úterý

M

ČJ

ČT

AJ

IKT

Středa

ČJ

M

AJ

AJ

VL

Čtvrtek

M

ČJ

VL

TV

Pátek

ČJ

M

1 týden PČ

VV

2.týdenVV

VV

5.ročník

1

2

3

4

5

6

7

Pondělí

ČJ

M

TV

HV

Úterý

M

ČJ

ČT

AJ

Středa

ČJ

M

VL

AJ

AJ

Čtvrtek

M

ČJ

VL

TV

 IKT  IKT
Pátek

ČJ

M

1 týden PČ

VV

2.týdenVV

VV