Organizační zabezpečení školního roku 2020-2021

Organizační zabezpečení školního roku

2020/ 2021

I.Charakteristika školy

1.Žáci

a) Počet žáků: 29
b) Počet tříd: I.st. 2
c) Počet oddělení ŠD: 1
d) Průměr žáků na třídu: 14,5

2.Zaměstnanci školy

a) Pedagogičtí pracovníci: 3
b)Provozní zaměstnanci: 1

II.Funkce ve škole

ředitel školy Mgr. Dana Jandová
výchovný poradce Mgr. Dana Jandová
preventista Regina Slabinová

III.Třídnictví a úvazky učitelů

1) Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví

1.,2., 3., 4. a 5. ročník Mgr. Dana Jandová 1,00
Vychovatelka ŠD Alžběta Kotková 0,67
Vyučující bez třídnictví Regina Slabinová 1,00
Alžběta Kotková  0,40

2) Provozní pracovníci

Školnice, uklízečka Tereza Horváthová, 0,60

IV. Mimotřídní práce

objednávky učebnic vyučující jednotlivých předmětů
kabinet – pomůcky Mgr. Dana Jandová
kabinet – počítače Regina Slabinová
Tv Mgr. Dana Jandová
správce žákovské knihovny Regina Slabinová
správce učitelské knihovny Mgr. Dana Jandová
výzdoba chodeb Alžběta Kotková
kronika školy Mgr. Dana Jandová

V.Prázdniny

nástup pedagog. pracovníků do školy: 26.8.2020
zahájení školního roku: 1.9.2020
podzimní prázdniny: 29. – 30.10.2020
vánoční prázdniny: 23.12.2020 – 3.1.2021
vydání pololetního vysvědčení: 28.1.2021
pololetní prázdniny: 29.1.2021
jarní prázdniny: 1.3 – 7.3.2021
velikonoční prázdniny: 1.4.2021
vydání vysvědčení: 30.6.2021
zahájení hlavních prázdnin: 1.7.2021

VI. Dny volna vyhlášené ředitelem školy

pondělí  16.11.2020
pondělí  21.12.2020
 úterý 22.12.2020

VII.Plán pedagogických rad

1.pedagogická rada: 28.8.2020
2.pedagogická rada: 13.11.2020
3.pedagogická rada: 15.1.2021
4.pedagogická rada: 10.4.2021
5.pedagogická rada 13.6.2021

VIII. Informativní schůzky rodičů

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

VIX.Telefonní čísla

škola 325513984
ředitel školy 731449122
Školní družina 603183015
OÚ Kovanice 325512719
MŠ Kovanice 325513120
Starosta obce 725021398
PPP 325512667
zdravotnické zařízení