Organizační zabezpečení školního roku 2022-2023

Organizační zabezpečení školního roku

2022/ 2023

I.Charakteristika školy

1.Žáci

a) Počet žáků: 17
b) Počet tříd: I.st. 2
c) Počet oddělení ŠD: 1
d) Průměr žáků na třídu: 8,5

2.Zaměstnanci školy

a) Pedagogičtí pracovníci: 3
b)Provozní zaměstnanci: 1

II.Funkce ve škole

ředitel školy Mgr. Dana Jandová
výchovný poradce Mgr. Dana Jandová
preventista Regina Slabinová

III.Třídnictví a úvazky učitelů

1) Pedagogičtí pracovníci

Třídnictví

1.,2. ročník Regina Slabinová 1,00
 3., 4. a 5. ročník  Mgr. Dana Jandová 1,00
Vychovatelka ŠD Alžběta Kotková 0,67
Vyučující bez třídnictví Alžběta Kotková  0,40

2) Provozní pracovníci

Školnice, uklízečka Darina Siváková, 0,60

IV. Mimotřídní práce

objednávky učebnic vyučující jednotlivých předmětů
kabinet – pomůcky Mgr. Dana Jandová
kabinet – počítače Regina Slabinová
Tv Mgr. Dana Jandová
správce žákovské knihovny Regina Slabinová
správce učitelské knihovny Mgr. Dana Jandová
výzdoba chodeb Alžběta Kotková
kronika školy Mgr. Dana Jandová

V.Prázdniny

nástup pedagog. pracovníků do školy: 26.8.2022
zahájení školního roku: 1.9.2022
podzimní prázdniny: 26.,27.10.2022
vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 2.1.2022
vydání pololetního vysvědčení: 28.1.2023
pololetní prázdniny: 3.2.2023
jarní prázdniny: 14.3 – 20.3.2023
velikonoční prázdniny: 6.4.2022
vydání vysvědčení: 30.6.2023
zahájení hlavních prázdnin: 1.7.2023

VI. Dny volna vyhlášené ředitelem školy

VII.Plán pedagogických rad

1.pedagogická rada: 28.8.2022
2.pedagogická rada: 13.11.2022
3.pedagogická rada: 15.1.2023
4.pedagogická rada: 10.4.2023
5.pedagogická rada 13.6.2023

VIII. Informativní schůzky rodičů

čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

VIX.Telefonní čísla

škola 731449122
ředitel školy 731449122
Školní družina 606770865
OÚ Kovanice 325512719
MŠ Kovanice 325513120
Starosta obce 725021398
PPP 325512667
zdravotnické zařízení