Informace k zápisu Žádost-o-přijetí-do-1.ročníku-+-dotazník-pro-rodiče https://www.facebook.com/…505 , https://zskovanice.rajce.idnes.cz/ odkaz na Facebook Základní škola Kovanice, a Rajčeidnes, kde se můžete podívat na vybavení a činnost školy a školní družiny ZÁPIS do 1. ročníku bude probíhat ve středu 3.4.2024 od 14, 00 do 16,00 …

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně …

ZÁPIS do 1. ročníku bude probíhat od 1.4. do 30.4.2021 v Základní škole v Kovanicích Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k …

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na …

Nástup žáků do školy od 4.1.2021

Od 4.1.2021 nastoupí na prezenční výuku žáci 1. a 3. ročníku. Pro ostatní žáky je povinná distanční výuka. Rozvrh hodin bude platný z 18.11.2020.

 

Šablony II Kovanice

Šablony II Škola získala dotaci MŠMT. Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání …

 

Šablony II Kovanice

http://zskovanice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Leták-1-224x300.jpg
 

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021: …

 

Videovýuka v době „coronaprázdnin“

http://zskovanice.cz/wp-content/uploads/2020/03/DSCN7724-300x225.jpg
 

Akce do konce roku 2019

28.11.   rozsvěcení vánočního stromku na obci 29.11.   výroba adventních věnců 4.12.    Mikulášská nadílka pro MŠ a ZŠ 17.12.   Vánoční akademie 18.12.   rozdávání drobných dárků mezi dětmi 19.12.   výroba vánočních svícnů a nepečeného cukroví 20.12.   ředitelské volno ?           vítání občánků a …