Kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2019/2020

florbal

PC 1.,2.,3. ročník

Dovedné ruce

Kroužky zahájí činnost 1.října 2019 a ukončí 31.května 2020. Platba 300,- Kč na jedno pololetí.