Kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023

florbal

PC

V případě zájmu kroužky zahájí činnost 1.října 2022 a ukončí 31.května 2023. Platba 300,- Kč na jedno pololetí.

Předškoláček – pro děti, které půjdou do ZŠ Kovanice platba 300 Kč za pololetí

pro děti, které půjdou do jiné školy, platba 600 Kč za pololetí