Tiskopisy

Dokumenty pro rodiče žádající o individuální vzdělávání podle § 41 Školského zákona

Potvrzení o převzetí dokumentů

Souhlas s písemnostmi tiskopis

zadost-o-individualni-vzdelavani-vzor

Žádost o povolení individuálního vzdělávání         

Žádost o přestup + dotazník

Žádost-o-přijetí-do-1.ročníku-+-dotazník-pro-rodiče

Základní tiskopisy ke stažení ve formátu docx a pdf.

Tiskopisy ve formátu docx.

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního plánu

Žádost o přijetí do 1.ročníku + dotazník pro rodiče

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přestup žáka do jiné ZŠ

Žádost o vyšetření v PPP

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o použití slovního hodnocení

Tiskopisy ve formátu pdf.

Žádost o přestup žáka do jiné ZŠ

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o použití slovního hodnocení

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního plánu

Žádost o přijetí do 1.ročníku + dotazník pro rodiče

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o vyšetření v PPP