Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021:
Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, podání přihlášky (+ dotazník pro rodiče) bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Vyplněné přihlášky + dotazník pro rodiče si předáme předem domluveným způsobem nejdéle do 30.4.2020.
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, na stránkách školy – zskovanice.cz – najdete tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky. Tento přiložte k přihlášce.
Mgr. Dana Jandová tel. 731449122

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.