Zápis do 1. ročníku 2023/2024

Informace k zápisu

Žádost-o-přijetí-do-1.ročníku-+-dotazník-pro-rodiče

https://www.facebook.com/…505 , https://zskovanice.rajce.idnes.cz/
odkaz na Facebook Základní škola Kovanice, a Rajčeidnes, kde se můžete podívat na vybavení a činnost školy a školní družiny

ZÁPIS

do 1. ročníku bude probíhat ve středu 3.4.2024 od 14, 00 do 16,00 hod

v Základní škole

v Kovanicích

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku

Zápis k povinné školní docházce  pro školní rok 2024/2025, pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, proběhne s osobní přítomností dětí ve škole.

Přihlášku (+ dotazník pro rodiče) vyplní zákonný zástupce a odevzdá do Základní školy Kovanice do 31.3.2024.Je možno i elektronicky.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, na stránkách školy – zskovanice.cz – najdete tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky. Tento přiložte k přihlášce.

Náhradní termín bude domluven individuálně telefonicky.
Hodnocení inspekční činnosti v Základní škole Kovanice

Paní inspektorka navštívila výuku u všech pedagogů. Kladně zhodnotila esteticky podnětné prostředí, vstřícný vztah mezi žáky a učiteli i příjemnou pracovní atmosféru, které přispívají k účinnosti vzdělávacích postupů. Učitelky průběžně podporují rozvoj osobnostních a sociálních dovedností. Učitelky také při výuce efektivně využívají názorné pomůcky i didaktickou techniku. Kladně hodnotila výsledky žáků odpovídající požadovaným výstupům školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2021/2022 v prezenčním vzdělávání 91% žáků prospělo s vyznamenáním, což svědčí o účinně nastaveném systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem.

Paní inspektorka zhodnotila silné stránky, kterými škola disponuje. Efektivní spolupráce pedagogů při organizaci a realizaci výuky významně přispívá ke zvyšování úrovně vzdělávání. Účinná individuální podpora žáků napomáhá předcházení školnímu neúspěchu a má pozitivní vliv na podporu jejich osobnostního rozvoje a utváření sociálních dovedností.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.