Zápis do 1.ročníku pro rok 2021/2022

ZÁPIS

do 1. ročníku bude probíhat od 1.4. do 30.4.2021

v Základní škole

v Kovanicích

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022:
Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole,

podání přihlášky (+ dotazník pro rodiče) bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Vyplněné přihlášky + dotazník pro rodiče zákonný zástupce předá:

datovou schránkou: vzwmnrk

e-mailem s elektronickým podpisem: zskovanice@seznam.cz

osobně v předem domluveném dni

nejdéle do 30.4.2021.
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, na stránkách školy – zskovanice.cz – najdete tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky. Tento přiložte k přihlášce.
Mgr. Dana Jandová tel. 731449122

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.