Návrat žáků do Základní školy Kovanice od 30.11.2020

Návrat žáků do Základní školy v Kovanicích od 30.11.2020

– nastoupí žáci 1. stupně ZŠ

roušky po celou dobu výuky i ve společných prostorách; i ve školní družině

častější větrání ( a to i během hodiny); doporučuje se vhodné oblečení (bunda, čepice do třídy)

– školní jídelna – obědvat v ní mohou pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky

školní družina – stejná pravidla jako pro třídy, cílem je udržet homogenitu celých tříd

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

– doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy

– pro žáky, kteří nenastoupí do školy, nebude organizována distanční výuka, rodiče si písemně zažádají o individuální vzdělávání a domluví si způsob ověření znalostí

– odpolední provoz družiny ukončen v 15.00 hod

– neposílejte do školy děti s respiračním onemocněním

Covid

Nejčastější příznaky: horečka, suchý kašel, únava

Méně obvyklé příznaky: bolesti, bolest v krku, průjem, zánět spojivek, bolest hlavy,

ztráta chuti nebo čichu, vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou

Závažné příznaky: dýchací obtíže nebo dušnost, bolest nebo tlak na hrudi, ztráta řeči nebo schopnosti pohybu

 

Vážení rodiče, ráda bych Vám touto cestou poděkovala, že jste od začátku školního roku dodržovali doporučení a neposílali do školy nastydlé děti. V mnoha základních i mateřských školách tomu tak nebylo a krátce po otevření škol pro 1. a 2.ročníky došlo k opětovnému zavření tříd díky nákaze Covid. Vážíme si toho, že spolupracujete při distanční výchově a pomáháte tak svým dětem i nám zvládat výuku. Přeji pevné nervy a brzký návrat k normálu.

Za pedagogický sbor Mgr. Dana Jandová

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.