Návrat žáků do Základní školy Kovanice od 18.11.2020

– nastoupí žáci 1. ročníku základní školy a žáci vyšších ročníků prvního stupně základní školy za předpokladu, že jsou zařazeni do třídy společně s 1. ročníkem/ tj. nastoupí i žáci 3. ročníku/

roušky po celou dobu výuky i ve společných prostorách; i ve školní družině

apel je kladen na častější větrání ( a to i během hodiny); doporučuje se vhodné oblečení

– školní jídelna – obědvat v ní mohou pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, ostatní si mohou obědy pouze vyzvedávat

školní družina – stejná pravidla jako pro třídy, cílem je udržet homogenitu celých tříd

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– —jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka

– je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

– doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy

– pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

– ranní družina po domluvě z předešlého dne

– odpolední provoz družiny ukončen v 15.00 hod

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.